Projekt Nowe kwalifikacje szansą na sukces |

Projekt “Nowe kwalifikacje szansą na sukces”

Firma Tomi24 w partnerstwie z Fundacją „Normalna Przyszłość” organizowała projekt ,,Nowe kwalifikacja szansą na sukces”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dla osób niepełnosprawnych z województwa Podlaskiego Celem projektu było wejście na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu hajnowskiego i bielskiego.Ulotka strona 2

Projekt zakładał przeszkolenie beneficjentów z zakresu:

 • Obsługi komputera
 • Obsługi administracyjno-biurowej
 • Specjalisty ds. sprzedaży internetowej
 • Specjalisty ds. marketingu i promocji internetowej

Organizatorzy zapewniali:

 • Bezpłatne szkolenia
 • Trzymiesięczny płatny staż
 • Bezpłatne pośrednictwo pracy
 • Zwrot kosztów dojazdów z/na szkolenia
 • Bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w trakcie trwania projektu
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Bezpłatny ciepły posiłek i przerwy kawowe podczas szkoleń
 • Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia

Okres realizacji projektu: 01.10.2012r – 30.11.2014r


 

Rate this post

więcej