Szkolenie – MS Word, mechanizm wyszukiwania i zamiany – opcje zaawansowane

Często pracując z dużymi dokumentami, przydatne staje się narzędzia wyszukiwania i zamiany. MS Word pozwala wyszukiwać i zamieniać nie tylko konkretne słowa w naszym dokumencie. Pozwala również na wyszukiwanie słów oraz ich odmian - w naszym tutorialu wyszukujemy słowo żubr w jego wszystkich odmianach - żubr, żubra, żubrów, Żubrowi i zamieniamy jego format.

plik do szkolenia Żubr dokument MS Word .docx